Archief | februari 2013

Je doorbladert de site-archieven op datum.

Lekkerkerk en de strijd tegen het water

  Zoals vermeld kwamen veel van de nazaten van de Jagers uit Lekkerkerk en omgeving.De ontginning van de omgeving van Lekkerkerk had tot direct gevolg dat er een steeds grotere wateroverlast ontstond. Vermoedelijk is de Hollandse IJssel al in de 12e eeuw van dijken voorzien en zal in de loop van de 13e eeuw het […]

Engelse Koning onthooft voor onderdanen

Met het oog op de komende kroning van ZKH Prins Willem-Alexander vonden we een bericht uit het verleden waarvan we hopen dat hem dit lot niet wacht…. Voor het oog van de Engelse bevolking is koning Karel I op 30 januari 1649 onthoofd. Daarmee is het vonnis voltrokken dat de Engelse rechters hadden uitgesproken.   In de […]

Lag kasteel Schuilenburg wel bij Hellendoorn

  In tegenstelling tot de schrijvers van de gebruikte geschriften,die aannemen dat Kasteel Schuilenburg bij Almelo lag, is de schrijver van dit boekwerk van mening dat dit bij Hellendoorn lag . Hiervoor zijn een aantal redenen te noemen, die hier kort opgesomd worden en verder uitgewerkt. – Strategische ligging – Belangrijke weg – Belangrijke vaarweg […]

Historie in ’t kort : Haraf Radio Den Haag

De broers de Jager sr dreven in de vijftiger zestig en zeventiger jaren in Den haag aan de Hooistraat 4 een goed draaiende RTV groothandel, met ook een onderdelenmagazijn voor de hobbyist. De 1e zaak gestart rond 1930, Haagse radiofabriek was gevestigd aan de Casuariestraat Den Haag,de 2e aan Schenkweg 1 in Bezuidenhout en later […]

Historische atlas van de Biesbosch

Liefhebbers van historische kaarten kunnen hun hart ophalen met de Historische Atlas van de Biesbosch die onlangs is gepubliceerd. In de atlas zijn 78 kaarten opgenomen, waarvan de oudste uit de zestiende eeuw dateren. Het boek is een initiatief van Wim van Wijk, geboren en getogen in de Biesbosch. Bij het boek is een speciale […]

Familieadvertenties CBG worden ontsloten

  De CBG-collectie Familieadvertenties tot 1970 wordt momenteel nader ontsloten op persoon, datum en plaats, inclusief eventuele huwelijkspartner en/of moedersnaam. Dit enorme project is inmiddels gevorderd tot en met de letter G. Dit houdt in dat bij zoeken via de Centrale catalogus op de website van het CBG (openingspagina rechtsboven) in de resultatenlijst de nieuwe […]

De “spionnetjes” wie kent ze nog…

Als ik als jochie met Vader en moeder naar Oma en Opa in Rotterdam ging was het altijd een leuke belevenis,Oma woonde toen aan de Oranjeboomstraat ,aan de spoorkant, in Rotterdam. Omdat ze op de eerste en overige etages woonden moest je eerst een lange trap op voordat iemand zag wie je was die boven […]