SMO

Kunst gevonden!

Soms ben je te laat… Bij Catawiki kwam ik dit kunstwerk tegen van van Teus van den Berg, een broer van mijn moeder. Helaas was dit geveild voor het vooroorlogse bedrag van 15 euri! Het is een schilderij in hout, intersia, het jaar waar in gemaakt is niet duidelijk, hij leefde van 1921-1969 en geboren […]

Speuren in Stambomen niet eenvoudiger

Een domper voor speurneuzen die hun familiegeschiedenis uitpluizen. Nu staan veel archieven nog helemaal online, maar door de nieuwe privacywet gaat dat waarschijnlijk veranderen. Doordat ze vanaf 25 mei hoge boetes kunnen krijgen, staan de Nederlandse archieven op scherp. Mogen al die persoonsgegevens wel online staan? Wie waren mijn voorouders, wat deden ze, waar woonden […]

Nu 11 miljoen persoonsvermeldingen beschikbaar als open data 17 november 2017 Het Stadsarchief Rotterdam heeft zijn aanbod aan open data fors uitgebreid. Waren tot voor kort alleen de gegevens van de burgerlijke stand Rotterdam (geboorten, huwelijken en overlijden) als open data beschikbaar, nu bieden we ook de rest van de digitaal ontsloten historische persoonsinformatie op die manier aan. De beschikbare sets zijn toegankelijk via de open dataportal van het beheersysteem Mais Flexis. Aangezien aanvullingen en wijzigingen direct worden verwerkt, kan de gebruiker op dit portaal altijd de actuele bestanden vinden. De huidige datasets omvatten in totaal 11.143.177 persoonsvermeldingen, afkomstig uit onder meer de burgerlijke stand en de doop-, trouw- en begraafboeken van Rotterdam en enkele omliggende gemeenten. Dankzij het Vele Handen-project,waar wij ook aan meedoen, zal daar binnenkort nog een grote hoeveelheid gegevens uit het Rotterdamse bevolkingsregister aan worden toegevoegd. Het Stadsarchief Rotterdam wil graag dat content ter beschikking wordt gesteld aan iedereen die daar behoefte aan heeft. Optimaal gebruik van onze bronnen is wat we nastreven. Dit betekent in de huidige digitale samenleving dat je dit ook doet via open data. Een recent voorbeeld van gebruik van onze data is de app ‘Straatnamen van Rotterdam’. Meer informatie is te vinden op de webpagina over open data, elders op deze site.

Gevonden Dagblad van Rotterdam april 1935…

Via via kwam de Genea speurder op deze krant, een originele uitgave van Dagblad van Rotterdam van 24 april 1935! Via deze persoon schijnen er nog meer uitgaves te zijn, hier gaan we nog achteraan later meer!

Vragen en of denkt u familie te zijn…

We zijn onze site Genealogie en Stambomen weer volledig aan het updaten om de site weer compleet te maken. Mocht u na het bladeren in de stamboom van de familie de Jager/vandenBerg denken: ben ik daar ook familie van of kent u iemand uit de stamboom,levend of overleden? U kunt altijd via ons contactadres informatie of aanvullingen op […]

Oorlog en bevrijding in Rotterdam

Hoewel eind april 1945 voor iedereen duidelijk is dat de oorlog spoedig ten einde zal zijn, lossen pessimistische en optimistische berichten over de bevrijding elkaar dagelijks af. Het nieuws dat Hitler op 30 april zelfmoord heeft gepleegd, bereikt diezelfde dag nog Rotterdam. Omdat op die dag ook de massale voedseldroppings bij Terbregge zijn begonnen, verkeert […]

Overzicht gedigitaliseerde Europese staatsalmanakken

Bij de samenstelling van de genealogieën in o.a. het Nederland’s Adelsboek en het Nederland’s Patriciaat maken de onderzoekers van het CBG veelvuldig gebruik van regeringsalmanakken van verschillende staten, zoals de Staatsalmanak van het Koninkrijk der Nederlanden. In de meeste Europese staten verschenen tenminste een tijd lang soortgelijke publicaties onder verschillende benamingen, zoals Staatsalmanak, Staatskalender, Hof-Büchlein, […]