genealogie

Speuren in Stambomen niet eenvoudiger

Een domper voor speurneuzen die hun familiegeschiedenis uitpluizen. Nu staan veel archieven nog helemaal online, maar door de nieuwe privacywet gaat dat waarschijnlijk veranderen. Doordat ze vanaf 25 mei hoge boetes kunnen krijgen, staan de Nederlandse archieven op scherp. Mogen al die persoonsgegevens wel online staan? Wie waren mijn voorouders, wat deden ze, waar woonden […]

Gevonden Dagblad van Rotterdam april 1935…

Via via kwam de Genea speurder op deze krant, een originele uitgave van Dagblad van Rotterdam van 24 april 1935! Via deze persoon schijnen er nog meer uitgaves te zijn, hier gaan we nog achteraan later meer!

Vragen en of denkt u familie te zijn…

We zijn onze site Genealogie en Stambomen weer volledig aan het updaten om de site weer compleet te maken. Mocht u na het bladeren in de stamboom van de familie de Jager/vandenBerg denken: ben ik daar ook familie van of kent u iemand uit de stamboom,levend of overleden? U kunt altijd via ons contactadres informatie of aanvullingen op […]

Oorlog en bevrijding in Rotterdam

Hoewel eind april 1945 voor iedereen duidelijk is dat de oorlog spoedig ten einde zal zijn, lossen pessimistische en optimistische berichten over de bevrijding elkaar dagelijks af. Het nieuws dat Hitler op 30 april zelfmoord heeft gepleegd, bereikt diezelfde dag nog Rotterdam. Omdat op die dag ook de massale voedseldroppings bij Terbregge zijn begonnen, verkeert […]

Overzicht gedigitaliseerde Europese staatsalmanakken

Bij de samenstelling van de genealogieën in o.a. het Nederland’s Adelsboek en het Nederland’s Patriciaat maken de onderzoekers van het CBG veelvuldig gebruik van regeringsalmanakken van verschillende staten, zoals de Staatsalmanak van het Koninkrijk der Nederlanden. In de meeste Europese staten verschenen tenminste een tijd lang soortgelijke publicaties onder verschillende benamingen, zoals Staatsalmanak, Staatskalender, Hof-Büchlein, […]

Lekkerkerk en de strijd tegen het water

  Zoals vermeld kwamen veel van de nazaten van de Jagers uit Lekkerkerk en omgeving.De ontginning van de omgeving van Lekkerkerk had tot direct gevolg dat er een steeds grotere wateroverlast ontstond. Vermoedelijk is de Hollandse IJssel al in de 12e eeuw van dijken voorzien en zal in de loop van de 13e eeuw het […]

Engelse Koning onthooft voor onderdanen

Met het oog op de komende kroning van ZKH Prins Willem-Alexander vonden we een bericht uit het verleden waarvan we hopen dat hem dit lot niet wacht…. Voor het oog van de Engelse bevolking is koning Karel I op 30 januari 1649 onthoofd. Daarmee is het vonnis voltrokken dat de Engelse rechters hadden uitgesproken.   In de […]